Emailul C 2317

Caracteristici Generale

Suprafetele emailate prezinta neutralitate chimica si biologica eliminind contactul substantelor sensibile cu metalul recipientului.

In ultimii ani, datorita dezvoltarii proceselor chimice si a industriei farmaceutice compozitia emailului C2317 a fost imbunatatita astfel incit sa asigure protectia tuturor echipamentelor utilizate in domenii moderate de coroziune.

Date Tehnice

  • Structura ne-cristalina
  • Rezistenta crescuta la coroziune in medii acide si alcaline
  • Rezistenta inalta la compresiune
  • Rezistenta termica
  • Neaderenta si transfer termic eficient

Emailul C2317 este rezistent la acizi minerali si organici intr-o gama mare de concentratii si temperaturi cu exceptia acidului fluorhidric, a derivatilor săi şi a acidului fosforic concentrat la temperaturi ridicate.

 

Emailul C 2317 este rezistent la acţiunea soluţiilor alcaline la toate concentratiile la temperaturi scăzute. O influenta puternica asupra rezistentei emailului la soluţii alcaline o are temperatura şi pH ul mediului.

Rezistenta la coroziune

Acizi

O prima caracteristică a emailului C 2317 este rezistenţa la acizi în condiţii de proces chimic.

Emailul C 2317 este rezistent la toate soluţiile de acizi până la temperatura de fierbere, independent de concentraţia acestora. Exceptie face acidul fluorhidric si acidul fosforic la o concentratie mai mare de 80%.
La temperaturi superioare punctului de fierbere, rezistenţa depinde de concentraţie.
In aceste cazuri din punct de vedere al mecanismului de coroziune se face deosebire intre acizii in solutie apoasa si cei in stare anhidra.

Apa distilata şi acizii diluati sunt considerate ca cele mai agresive medii. Cu creşterea concentratiei soluţiilor creşte rezistenta emailului.

La acizii anhidrii, datorita lipsei hidrolizei si a disociatiei se obtin valori maxime de resistenta.

In diagramele urmatoare sint prezentate curbele de izocorosiune pentru majoritatea acizilor utilizati in industria chimica: acid clorhidric, sulfuric, nitric, fosforic şi acetic.

In practică aceşti acizi sunt in mod obişnuit mai slabi si sunt amestecati cu alte substante chimice. Viteza de corosiune poate fi influenţată şi de alţi factori de ex. faza lichidă, vapori, condensarea vaporilor, duritatea şi distribuţia particulelor într-o fază lichidă.


Alcalii

C 2317 este rezistent la soluţiile alcaline la toate concentraţiile până la temperatura de 50 grade Celsius. O influenţă hotarâtoare asupra rezistenţei emailului în soluţii alcaline o are temperatura, cresterea acesteia cu 10 grade ducând la dublarea vitezei de coroziune.

Un alt factor care influenţează coroziunea alcalină este valoarea pH-ului. Pentru soluţii apoase ale materialelor alcaline cu valoarea pH-ului 14, concentratia trebuie de asemenea luată în considerare pentru a stabili temperatura de lucru corespunzătoare.

Cu cât pH-ul este mai apropiat de 14, temperatura de exploatare este mai mică, iar un pH-ul mai scăzut permite o temperatură de exploatare mai ridicata.


Curbele de izocoroziune iau în considerare temperatura şi pH-ul mediului si arată domeniul de rezistenţa al emailului. Informatiile din grafice sunt bazate pe solutii alcaline pure. In conditiile de exploatare contaminările pot cauza schimbări majore ale ratei de coroziune.

Emailul C 2317 se poate utiliza in domeniul neutru la temperatura de 100 grade Celsius iar în mediu puternic alcalin până la temperaturi de 60°C

Rezistenta la temperatura

Temperatura maximă admisibilă de lucru pentru utilajele emailate la Făgăraş este 200°C.

Temperatura de utilizare practică este însă condiţionată de rezistenţa chimică a emailului, de gradientul în timp al temperaturii (şocul termic) şi de o serie de factori legaţi de tipul constructiv al utilajului.

Dacă pentru rezistenţa chimică se vor consulta tabelele de coroziune determinate pe baza rezultatelor practice şi încercărilor din laboratorul de coroziune, pentru rezistenţa la şocuri termice a stratului de email, există numai experienţa utilizării practice a diverselor tipuri de utilaje, în diverse condiţii de temperatură, diagramele toate având o valoare pur teoretică.

Dacă se depăşeşte brusc diferenţa de temperatură admisă, emailul poate să se desprindă de pe metal. Acest pericol apare în special în următoarele cazuri:

  • La introducerea unei şarje reci într-un rezervor fierbinte.
  • La introducerea agentului de încălzire fierbinte în mantaua vasului rece.
  • La introducerea unei şarje fierbinţi într-un vas rece.
  • La răcirea bruscă a unui vas fierbinte.

Din cele patru situaţii enumerate mai sus, cele mai periculoase faze sunt primele două.

Diagrama de soc termic th- temperatura agentului de încalzire
tp- temperatura produsului
tk- temperatura agentului de răcire
tw- temperatura peretelui

Este recomandată funcţionarea sub temperatura maximă şi peste cea minimă admisă.

Resistenţa la abraziune

Acoperirile cu email sunt suficient de dure ca să ofere o bună rezistenţă la uzură prin frecare (abraziune).

Rezistenţa emailului la abraziune depinde de duritatea, forma, distribuirea dimensională şi concentraţia particulelor din fluid precum şi de caracteristicile mediului de lucru ( ex. polaritatea mediului).

O abraziune ridicată a mediului de lucru şi / sau o încărcare necorespunzătoare a vasului de reacţie cu produsele solide poate cauza eroziunea accentuată a stratului de email şi apariţia de mici adâncituri în smalţ ce duc implicit la slăbirea rezistenţei acestuia la coroziune.

Examinarea vizuală a suprafeţei emailate

Verificare EmailAcoperirea cu email se face treptat prin aplicări de straturi succesive până la obţinerea grosimii cerute.

Primul strat de grund face legătura între oţel şi email şi nu este atât de rezistent la coroziune ca si stratul de email.

Fiecare vas este inspectat in timpul procesului de emailare dupa fiecare strat depus, pentru a asigura o calitate ridicata a suprafetei emailate.

La final suprafata emailata este lipsita de plombe si are luciu de ardere conform.

Proprietatile materialului C2317

Rezistenţa la compresiune 700 – 1000 N / mm2
Densitatea 2.48 g/ cm3
Duritatea 600 Vickers
Coeficientul de dilatare termică (0-300 °C) 90 x 10 exp (-7) / °C
Modulul de elasticitate 64,500 N / mm2
Căldura specifică 800 J /Kg K
Şoc mecanic (rezistenta la tractiune) 60-85 N / mm2
Conductivitatea termică 0.841 W / m2 / C ~ 1.15 W / m2 K