Reactoare re-emailate

Reactoare de calitate de diverse capacitati intre 2000 galoane sau 8000 litri reemailate de UPE Romania sunt recomandate in procesele chimice industriale.

Reactoarele se afla in stoc sau pot fi reemailate la cerere.

Re-Glassed Reactors - gallon capacities - received from USA

Re-glassed reactors - liter capacities received from Europe

Reglassed reactors constructed and reglassed in Romania